A A A

o studiach


Dla kogo?

Studia podyplomowe "Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych"  kierowane są do wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe pragnących poszerzyć i ugruntować wiedzę z zakresu przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych, a także poznać metody i narzędzia komputerowego wspomagania przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych. Preferowani są kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku budownictwo lub pokrewnym, a także dla absolwenci innych kierunków studiów wyższych, którzy pracują w branży budowlanej, bądź też w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach prowadzących szeroko pojętą działalność inwestycyjną w budownictwie.

 

Studia podyplomowe "Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych":

 

Planowana liczba uczestników: 24 osoby (1 grupa wykładowa / 2 grupy laboratoryjne).

Tryb studiów: niestacjonarny, zjazdy sobotnio – niedzielne.Plan zjazdów na bieżącą edycję studiówMiejsce studiów: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej.

Organizator studiów: Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie (L-3). Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej, a także przez specjalistów spoza PK.

 

OPŁATY ZA STUDIA (począwszy od VI edycji studiów podyplomowych):

 

Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi 40 PLN.

 

Opłata za studia 5150 PLN płatna w całości lub w dwóch ratach po 2575 PLN - I rata płatna z góry za I i II rata płatna z góry za II semestr.

 

Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i każdy odpis wynosi 15 PLN.

 

Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana opłata jest o 50% wyższa niż w przypadku oryginału (zgodnie z regulaminem PK).

 

Zakończenie studiów i materiały:

 

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym odbywającym się na ostatnim zjeździe.


Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej (pliki w formacie *.PDF).

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.