A A A

kontakt

 


REKRUTACJA I ADMINISTRACJA

 

pytania w sprawie rekrutacji prosimy przesyłać drogą mailową:

e-mail: pkprb@ztob.pk.edu.pl

- - -

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

 


KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

dr inż. Michał Juszczyk

- - -

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Lądowej

Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

- - -

tel.: +48 12 628 30 90

fax.: +48 12 628 23 30

e-mail: mjuszczyk@izwbit.pk.edu.pl

- - -

pokój 205 budynek główny (WIL)