A A A

kontakt

 


dr inż. Michał Juszczyk

- - -

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Zarządzania w Budownictwie

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

- - -

tel.: +48 12 628 23 54

fax.: +48 12 628 30 90

e-mail: mjuszczyk@L3.pk.edu.pl

- - -

pokój 205 budynek główny (WIL)