A A A

O mnie

Krzysztof Zima
Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budownictwo otrzymałem 20.02.2008 r. za pracę nt.: "Analiza deweloperskich przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem logiki rozmytej"
W marcu 2000 r podjąłem pracę w charakterze asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Zarządzania w Budownictwie i Transporcie (dawnym Instytucie Technologii i Organizacji Budownictwa)
Ukończyłem dzienne studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej, kierunek: Budownictwo (specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa) w czerwcu 1999 roku. W październiku 1999r. obroniłem pracę magisterską na temat: "Identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyko w działalności firmy budowlanej." napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Andrzeja Koseckiego, prof. PK.
W 1994 ukończyłem IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
Mam żonę Agnieszkę, córkę Weronikę i syna Ksawerego.

Zainteresowania:

Piłka nożna
Sport (piłka nożna)-

sport
- Turystyka

Casa Batllo
Architektura (Frank Lloyd Wright, Antoni Gaudi)-

Singularities (Dali)
- Sztuka twórców hiszpańskich (Salvador Dali, Joan Miro)

sport
Książka (Robert Rankin, Alistair McLean, Stanisław Lem) -