Wycieczka do CZRK 19.05.2016

W dniu 19.05.2016 w ramach Festiwalu Nauki 2016 organizowana jest wycieczka do Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym. Zapisy uczestników o godz. 11.00 przed namiotem Politechniki Krakowskiej na Rynku Głównym u dr inż. Waldemara Parkitnego. Wycieczka jest bezpłatna.

Zapraszamy!

Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie jest jednym z kilku ekspozytur funkcjonujących w Polsce, odpowiedzialnych łącznie za prawidłowy ruch w ciągu doby około 5500 pociągów pasażerskich i towarowych, nie licząc pociągów służbowych, specjalnych, manewrów lokomotyw i przejazdów technicznych, oraz bezpieczeństwo.

Pracownicy Centrum zajmują się również działaniami w sytuacjach kryzysowych i  nadzwyczajnych, jak również  zarządzają i nadzorują pracę służb zabezpieczenia technicznego. Do ich zadań należy również m. in.: kontakt z kilkudziesięcioma przewoźnikami kolejowymi, działającymi w kraju, udostępnianie linii kolejowych,  zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa,  informowanie o ruchu pociągów oraz współpraca przy układaniu i korektach rozkładów jazdy.

W czasie wycieczki uczestnicy zapoznają się m. in.: z funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, wyposażeniem technicznym, organizacją pracy oraz realizacją działań modernizacyjnych na liniach kolejowych itd.