mgr inż. Sabina Puławska-Obiedowska

 

  stopień naukowy   mgr inż.
stanowisko asystent
nr pokoju, nr tel. 231c (H), 628-30-96
e-mail, www Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
publikacje naukowe
 • Ana Amante, Saleem Karou, Sinem Okten, Sabina Puławska, Silvia Rossetti, Local accessibility to the health care system in the Eurocity of Valença-Tui, W: Applying accessibility tools to address urban and transport planning ed. by Sabina Puławska and Silvia Rossetti. – Milano : Maggioli S.p.A., 2014 (ISBN 978-88-916-0900-7)
 • Sabina Puławska, Preliminary results of experiment cencerning evaluation of Krakow public transport accessibility, Logistyka 4/2014
 • Lidia Zakowska, Zofia Bryniarska, Krzysztof Bieda, Sabina Pulawska, Wojciech Spyrka, Wieslaw Starowicz, GDATI for planning in Krakow, W: Assessing usability of accessibility instruments ed. by Marco te Brommelstroet, Cecilia Silva, Luca Bertolini, COST European Cooperation in Science and Technology, Amsterdam: COST Office, 2014 (ISBN 978-90-9028212-1)
 • Sabina Puławska, Accessibility contour measures in case study of Krakow, Logistyka, Nr 4/2014
 • Sabina Puławska, Methods of estimation of accessibility of urban public transport system, W: Contemporary transportation systems : selected theoretical and practical problems : the co-modality of transportation ed. by Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec, Grzegorz Sierpiński. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013. (ISBN 978-83-7880-105-4)
 • Magdalena Ożóg, Sabina Puławska, Transport w Traktacie lizbońskim, Przegląd Komunikacyjny nr 1-2/2010.
 • Magdalena Ożóg, Sabina Puławska, Ochrona środowiska w unijnych regulacjach prawnych,
 • Sabina Puławska, Pociągi Pendolino w obsłudze intercity, Technika Transportu Szynowego nr 4-5/2009
 • Sabina Puławska, Koszty zewnętrzne w polityce transportowej Unii Europejskiej, Technika Transportu Szynowego nr 5-6/2008
wyjazdy i konferencje
 • Uczestniczenie w spotkaniu Komitetu Zarządzającego Akcji COST TU1002, które odbyło się w Ljubljanie (Słowenia) w dn. 22-23 maja 2014 r.
 • Uczestniczenie w spotkaniu Komitetu Zarządzającego Akcji COST TU1209, które odbyło się w Paryżu (Francja) w dn. 14-16 kwietnia 2014 r. połączonego z konferencją WIiT Paris 2014 : Women's Issues in Transportation 5th International Conference on Women's Issues in Transportation - Bridging the Gap
 • Uczestniczenie w STS JRN 2014 (Summer Training School Junior Research Network COST TU1002), COST Action: TU1002. Szkoła letnia odbyła się w miejscowości Mikulov (Czechy) w dniach 15-20 czerwca 2014
 • Uczestniczenie w tygodniowym szkoleniu w zakresie prowadzenia zaawansowanych analiz przestrzennych w środowisku GIS (jednostka przyjmująca: Universidad Complutnese de Madrit, wrzesień 2014)
 • Uczestniczenie w międzynarodowym kongresie ISOCARP 2015 (International Society of City and Regional Planners), który odbył się w Gdyni 23-26 września, 2014 r.
 • Uczestniczenie w międzynarodowej konferencjj CITTA 7th Annual Conference on Planning Research zorganizowanej łącznie z finalną konferencją COST Action 1002 — Bridging the Implementation Gap of Accessibility Instruments and Planning Support Systems, która odbyła się w Porto (Portugalia) w dn. 23-24 października 2014 r (Organizator: Faculty of Engineering of Porto University).
działalność międzynarodowa
 • Uczestniczenie w programach badawczych mających związek z podjętym tematem w rozprawie doktorskiej:
  • COST Action 1002 (2010–2014) Accessibility Instruments for Planning Practice (jako członek grupy Młodych Naukowców)
  • COST Action 1209 (2014-teraz) Transport Equity Analysis: assessment and integration of equity criteria in transportation planning (TEA) (jako zastępca członka Komitetu Zarządzającego)
zainteresowania Dostępność transportowa, transport miejski, inżynieria ruchu, transport kolejowy