dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin

 

stopień naukowy   dr inż.
stanowisko adiunkt
nr pokoju, nr tel. H 231 C, 628-30-96
e-mail, www Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
publikacje naukowe
 • Ciastoń A., Rzepecki M.: Prognozowanie ekonometryczne przewozów transportem samochodowym, Uczelniana sesja studenckich kół naukowych 2003, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003
 • Ciastoń A: Statystyczne porównanie wyników badań stopnia zadowolenia pasażerów z funkcjonowania miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie, Transport Miejski i Regionalny, Nr 2, 2006
 • Ciastoń A., Sapoń G.: Charakterystyka przewozów w miejskim transporcie publicznym w Łodzi, Transport Miejski i Regionalny, Nr 5, 2006
 • Starowicz W., Ciastoń A.: Punktualność kursowania pojazdów w ocenie różnych miast Polski, Transport Miejski i Regionalny, Nr 6, 2006
 • Starowicz W., Ciastoń A.: Tolerancja punktualności kursowania pojazdów transportu zbiorowego w ocenie mieszkańców różnych miast Polski*, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Transport z. 63, Katowice 2006
 • Ciastoń A., Sapoń G.: Prędkość komunikacyjna pojazdów w miejskim transporcie zbiorowym, Transport Miejski i Regionalny, Nr 10, 2006
 • Ciastoń A., Sapoń G.: Długość przejazdu pasażerów w miejskim transporcie zbiorowym, Transport Miejski i Regionalny, Nr 4, 2007
 • Ciastoń A.: Wyniki badania zgodności ocen i preferencji pasażerów na temat jakości usługi przewozowej w miejskiej komunikacji zbiorowej, Transport Miejski i Regionalny, Nr 6, 2007
 • Ciastoń A.: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Unii Europejskiej, Transport Miejski i Regionalny, Nr 7 – 8, 2007
 • Ciastoń A.: Koleje aglomeracyjne i regionalne w Europie, Technika Transportu Szynowego, Nr 10, 2007
 • Ciastoń A., Puławska S.: Badanie skrajnych ocen jako metoda wspomagająca badania jakości transportu zbiorowego*, Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, seria: Materiały konferencyjne, Zeszyt 137 (nr 83), Kraków 2007
 • Ciastoń A.: CDG VAL – automatyczne metro w porcie lotniczym Roissy w Paryżu, Technika Transportu Szynowego, Nr 7 – 8, 2008
 • Ciastoń A., Sapoń G.: Hierarchizacja preferencji i ocen cech jakości w transporcie zbiorowym na podstawie współczynnika W – Kendalla, Transport Miejski i Regionalny, Nr 2, 2009
 • Ciastoń-Ciulkin A.: Preferencje pasażerów korzystających z portu lotniczego Łódź Lublinek w zakresie uruchomienia połączenia kolejowego do lotniska, Transport Miejski i Regionalny, Nr 11, 2011
 • Ciastoń-Ciulkin A.: Kryteria jakościowe stosowane w umowach o świadczenie usług przewozowych w dużych miastach i sposoby ich kontroli, Transport Miejski i Regionalny, Nr 4, 2013
 • Ciastoń-Ciulkin A., Nosal K.: Hierarchizacja czynników mających wpływ na wybór środka podróży na przykładzie Krakowa, Transport Miejski i Regionalny Nr 3, 2014
 • Ciastoń-Ciulkin A., Starowicz W.: Wpływ instrumentów finansowych związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania na zrównoważoną mobilność pracowników Urzędu Miasta Krakowa, Transport Miejski i Regionalny Nr 6, 2014
 • Ciastoń-Ciulkin A., Puławska S.: Badania zachowań transportowych w miastach z wykorzystaniem Internetu, Logistyka Nr 6, 2014
 • Ciastoń-Ciulkin A.: Jakość usług przewozowych i jej elementy składowe – ujęcie teoretyczne, Transport Miejski i Regionalny Nr 1, 2015
wyjazdy i konferencje
 • Udział i wystąpienie na ogólnopolskiej konferencji organizowanej w dniach 21 – 22 listopada 2007 r. przez SITK RP o/Kraków
osiągnięcia

Koordynacja lub uczestnictwo w kilkunastu pracach badawczo – projektowych na potrzeby między innymi takich zadań jak:

 • Badania ilościowe i jakościowe systemu miejskiego transportu publicznego m.in. napełnienia pojazdów transportu publicznego w Łodzi, Lublinie; struktura wykorzystywanych biletów w transporcie publicznym w Łodzi, Lublinie; więźba podróży pasażerów korzystających z transportu publicznego w Łodzi, stopień jakości oraz poziom zadowolenia pasażerów korzystających z transportu publicznego w Łodzi
 • Analizy ekonomiczne i prognostyczne w zakresie budowy nowych lub modernizacji istniejących elementów kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej m.in. w zakresie rozwoju funkcjonalnego łódzkiego węzła kolejowego w aspekcie budowy linii dużych prędkości w Polsce, zasadności i warunków budowy nowego połączenia kolejowego Łódź – Piotrków Trybunalski, przebiegu trasy Kolei Dużych Prędkości wraz z lokalizacją węzła intermodalnego w obrębie aglomeracji kalisko-ostrowskiej, połączenia kolejowego łączącego Port Lotniczy Łódź ze stacją kolejową Łódź Kaliska, połączenia kolejowego łączącego Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej
zainteresowania
 • transport miejski
 • pasażerski transport kolejowy
 • zarządzanie mobilnością
 • jakość usług przewozowych
 • zachowania transportowe