Seminaria Zakładu L-32 odbywają się w czwartki o godzinie 9.15 w Bibliotece Zakładu L-32, pok. 231a, bud. Houston.


Rok Akademicki 2016/2017

      data   imię i nazwisko   Temat
1 27.10.2016r. dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK Transportowe rozwiązania w Chinach i w Tybecie
2 03.11.2016r. mgr inż. Daniel Kubek,
mgr inż. Jan H. Aleksandrowicz
Zastosowania symulatora jazdy SIM w badaniach naukowych i w dydaktyce transportu
3 17.11.2016r. dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK Nowa Polityka Transportowa Miasta Krakowa
4 24.11.2016r. dr inż. Dariusz Grzesica Spedycja w procesie przemieszczania ładunków
5 08.12.2016r. mgr inż. Paweł Więcek Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji bazy wiedzy w rozmytym systemie sterowania zapasami towarów
6 15.12.2016r. mgr inż. Sabina Puławska - Obiedowska Wykorzystanie danych w formacie GTFS w modelowaniu dostępności transportu publicznego
7 22.12.2016r. dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK Podsumowanie wyników rocznej pracy naukowo - badawczej Zakładu Transportu i plan 2017
8 11.01.2017r. mgr inż. Jan Hipolit Aleksandrowicz,
mgr inż. Maciej Piwowarczyk
Zasadność lokalizacji przystanków za skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną priorytetyzującą transport zbiorowy
9 25.01.2017r. dr inż. Zofia Bryniarska Ocena wybranych węzłów przystankowych w Krakowie 
10 01.03.2017r. mgr inż. Paweł Więcek Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w sterowaniu zapasami towarów w warunkach niepewności 
11 10.03.2017r. mr inż. Jacek Kaleta Modele planowania dostaw autogazu do sieci stacji paliw
12 22.03.2017r. dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK
dr inż. Dariusz Grzesica
Zagadnienia i projekty transportowe w H2020 i ERASMUS+
13 29.03.2017r. .. ..
14 05.04.2017r. dr inż. Anton Pashkevich Współpraca ze SWARCO
15 26.04.2017r. dr inż. Dariusz Grzesica Szkolenie z NCN,  sala 6 w bud. L1, 11.00 – 12.20.
16 10.05.2017r. .. ..
17 24.05.2017r. .. ..
18 31.05.2017r. .. ..
19 07.06.2017r. prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz Ekspertyza dla miasta Warszawy -  Plan rozwoju systemu miejskiego
20 14.06.2017r. mgr inż. Sabina Puławska - Obiedowska Modelowanie dostępności transportowej w miastach
21 28.06.2017r. dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK ..

Rok Akademicki 2014/2015

      data   imię i nazwisko   Temat
1 09.10.2014r. Jacek Kaleta Modele planowania dostaw autogazu przez przedsiębiorstwo transportowe do ogólnopolskiej sieci stacji paliw
2 13.11.2014r. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin -
3 20.11.2014r. - VII Dni Transportu
4 11.12.2014r. Paweł Więcek Zaawansowane metody predykcji popytu
         
5 15.01.2015r. Dariusz Grzesica Systemy informacyjne logistyki w gospodarce elektronicznej
6 12.02.2015r. Lidia Żakowska Spotkanie organizacyjne Zakładu L-32
7 12.03.2015r. Grzegorz Hełdak Postęp prac związanych z doktoratem

Rok Akademicki 2013/2014

      data   imię i nazwisko   Temat
1 31.10.2013r. mgr inż. Sabina Puławska Modele dostępności transportowej w miastach
2 28.11.2013r. dr inż. Anton Pashkevich Automatyczne metody analizy w ocenie infrastruktury rowerowej
i zapotrzebowania na użytkowanie transportu rowerowego
3 04.12.2013r. mgr inż. Sabina Puławska Wykorzystanie modeli określania dostępności transportowej w planowaniu publicznego transportu zbiorowego w miastach
(prezentacja przed Komisją ds. Przewodów Doktorskich)
4 30.01.2014r. dr hab. inż. Lidia Żakowska Możliwości realizowania prac naukowo - badawczych.
Przegląd projektów krajowych i międzynarodowych
5 05.02.2014r.     dr inż. Zofia Bryniarska,
mgr inż. Sabina Puławska
HORYZONT 2020 - zasady i warunki aplikacji do programu
6 13.02.2014r. dr hab. inż. Lidia Żakowska HORYZONT 2020 - tworzenie konsorcjów i planów badań naukowych
7 06.03.2014r. mgr inż. Grzegorz Hełdak Detekcja i analiza incydentów w ruchu drogowym
9 27.03.2014r. dr inż. Dariusz Grzesica Wpływ kosztów procesów logistycznych na kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa
10 03.04.2014r. dr inż. Waldemar Parkitny Metody ilościowe i jakościowe w badaniach transportu
11 15.05.2014r. mgr inż. Daniel Kubek Wyznaczanie tras w obszarach miejskich
12 05.06.2014r. mgr inż. Paweł Więcek Metoda optymalizacji tras kompletacji towarów w magazynie z uwzględnieniem ich cech naturalnych