Oferta dla przemysłu

Oferta obejmuje:

  • badania pasażerskich procesów przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym i w kolejnictwie
  • badania miejskich potoków pasażerskich dla celów optymalizacji zarządzania systemami transportu zbiorowego w miastach,
  • badania jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym,
  • logistyczne modele lokalizacji parkingów.