Działalność naukowo-badawcza

W zakresie zainteresowań Zakładu Transportu znajdują się następujące obszary badań:

 • organizacja, technologia i ekonomika transportu lądowego (szynowego, drogowego i wewnątrzzakładowego),
 • struktury organizacyjne przedsiębiorstw transportowych,
 • analizy marketingowe i rynkowe w obszarze transportu,
 • kształtowanie systemów logistycznych przedsiębiorstw transportowych,
 • informatyczne wspomaganie zarządzania transportem,
 • modelowanie procesów przewozowych,
 • prognozowanie w transporcie,
 • jakość przewozów pasażerskich,
 • potrzeby przewozowe w transporcie pasażerskim,
 • systemy parkingowe,
 • obsługa transportowa gmin, powiatów, regionów.