Tematy Prac Dyplomowych


 

  promotor     Temat
Dr hab. inż. Lidia Żakowska   Studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
1. Analizy uwarunkowań zrównoważenia transportu drogowego w obszarach metropolii na bazie interdyscyplinarnych studiów percepcji, wizualizacji, równości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
(3 tematy dla 3 różnych osób)
2. Analizy uwarunkowań zrównoważenia transportu drogowego w obszarach miast na bazie interdyscyplinarnych studiów wizualizacji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
(3 tematy dla 3 różnych osób)
3. Analizy bezpieczeństwa transportu drogowego w wybranych dużych i mniejszych miastach
i regionach na bazie interdyscyplinarnych studiów percepcji i wizualizacji.
(3 tematy dla 3 różnych osób)
4. Instrumenty dostępności dla planowania przestrzennego i ich zastosowania.
5. Analizy bezpieczeństwa użytkowników Transportu drogowego w starzejącym się społeczeństwie.
(2 tematy dla 2 różnych osób)
6. Analizy Równości w Transporcie; ocena kryteriów w planowaniu przestrzennym i w transporcie publicznym.
(2 tematy dla 2 różnych osób)
 
promotor
    Temat
Dr inż. Zofia Bryniarska   Studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
1. Analiza poziomu informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej
2. Analiza czynników wpływających na postrzeganie dostępności przystanków w komunikacji miejskiej
3. Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców w regionalnych przewozach pasażerów
4. Analiza wielkości i dynamiki przewozów w wybranym przedsiębiorstwie
5. Analiza porównawcza wskaźnika punktualności w Krakowie
6. Analiza porównawcza wskaźnika regularności w Krakowie
7. Analiza porównawcza wskaźnika komfortu w Krakowie
8. Badanie weekendowych zachowań komunikacyjnych mieszkańców wybranego miasta
9. Analiza obsługi publicznego transportu pasażerskiego w strefie podmiejskiej dużych miast
10. Analiza obsługi publicznego transportu pasażerskiego w wybranym regionie
11. Analiza zachowań komunikacyjnych pasażerów w podróżach regionalnych
12. Analiza jakości regionalnych przewozów pasażerskich
13. Analiza preferencji wyboru środka transportu w podróżach regionalnych
14. Analiza wskaźników punktualności komunikacji autobusowej lub tramwajowej w wybranych miastach
(Kraków, Łódź, Piotrków Trybunalski)
15. Analiza wskaźników regularności komunikacji autobusowej lub tramwajowej w wybranych miastach
(Kraków, Łódź, Piotrków Trybunalski)
16. Analiza wskaźników komfortu komunikacji autobusowej lub tramwajowej w wybranych miastach
(Kraków, Łódź)
17. Analiza punktualności kursowania pojazdów komunikacji zbiorowej w wybranych miastach
(Krakowie, Tarnowie, Lublinie, Katowicach)
18. Analiza przewozów ponadgabarytowych w wybranej firmie
19. Analiza przewozów materiałów niebezpiecznych w wybranej firmie
20. Analiza przewozów materiałów szybkopsujących się w wybranej firmie
21. Analiza wykorzystania taboru w wybranej firmie
22. Analiza zachowań komunikacyjnych pasażerów związanych z przesiadaniem się
23. Analiza zmian zachowań komunikacyjnych pasażerów po wprowadzeniu znaczących zmian w sieci komunikacyjnej miasta
24. Analiza funkcjonowania wypożeyczlni rowerów miejskich
25. Analiza funkcjonowania systemów on-demand
 
promotor
    Temat
Dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK   Studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
1. Analiza udziału transportu kolejowego w obsłudze wybranego miasta
2. Analiza i ocena systemu transportowego wybranego miasta na podstawie ocen mieszkańców
(2 tematy dla różnych osób)
3. Analiza przewozów w miejskim transporcie zbiorowym dla wybranego obszaru miasta
(2 tematy dla różnych osób)
4. Analiza jakości przewozów w miejskim transporcie zbiorowym w wybranym mieście
(2 tematy dla różnych osób)
5. Analiza preferencji mieszkańców wybranego miasta w zakresie realizacji przewozów transportem zbiorowym (3 tematy dla różnych osób)
6. Problemy ruchu rowerowego w wybranym mieście
(2 tematy dla różnych osób)
7. Analiza i ocena realizacji polityki transportowej w wybranym mieście
(2 tematy dla różnych osób)
8. Analiza priorytetów dla transportu zbiorowego w wybranym mieście
(2 tematy dla różnych osób) 
9. Analiza ruchu drogowego na wydzielonych pasach autobusowych w wybranym mieście
(2 tematy dla różnych osób)
10. Analiza funkcjonowania węzłów przesiadkowych w transporcie pasażerskim w wybranym mieście
(2 tematy dla różnych osób)
11. Analiza i ocena systemu transportu zbiorowego w wybranym regionie
(2 tematy dla różnych osób)
 
UWAGA!

Istnieje możliwość uzupełnienia powyższej listy o tematy indywidualne
zgłoszone przez dyplomantów (zgodnie z ich zainteresowaniami)
i uzgodnione z promotorem
 
 
promotor
    Temat
Dr inż. Andrzej Chyba   Studia stacjonarne I stopnia
1. Rozwój mechanizacji i automatyzacji operacji technologicznych w transporcie kolejowym – 1 osoba
2. Koncepcja systemu informatycznego wspierającego dyspozytora w wybranej firmie transportowej – 1 osoba (może być kilka prac)
3. Analiza procesu kierowania pracą wybranego obiektu transportowego – 1 osoba
4. Rynek usług logistycznych w wybranym obszarze kraju – 1 osoba  (może być kilka prac)
5. Analiza przewozu ładunków na terenie wybranego miasta – 1 osoba  (może być kilka prac)
6. Analiza obsługi transportowej wybranego miasta, osiedla, gminy lub powiatu w zakresie przewozów pasażerskich - 1-2 osoby (może być kilka prac)
7. Analiza obsługi logistycznej wybranego przedsiębiorstwa – 1 osoba (może być kilka prac dla różnych zakładów)
8. Analiza funkcjonowania dworców pasażerskich w wybranym mieście – 1 osoba (może być kilka prac)
9. Analiza procesów informacyjno-decyzyjnych w wybranej firmie transportowej, spedycyjnej lub logistycznej - 1 osoba (może być kilka prac dla różnych firm) 
10. Analiza potoków pasażerskich obciążających dworzec Kraków Główny Osobowy – 1 osoba
11. Analiza obsługi transportowej MPL Kraków Balice - 1 osoba
 
Studia stacjonarne II stopnia
1. Rozwój mechanizacji i automatyzacji operacji technologicznych w obiektach transportowych – 1 osoba
2. Analiza funkcjonowania większego dworca pasażerskiego    – 1 osoba (może być kilka prac dla różnych zakładów)
3. Analiza procesu kierowania pracą wybranego obiektu transportowego – 1 osoba
4. Rozwój centrów logistycznych w Europie – 1 osoba
5. Analiza rynku usług logistycznych w wybranym województwie – 1 osoba  (może być kilka prac)
6. Analiza funkcjonowania terminalu w firmie spedycyjnej lub logistycznej – 1 osoba 
7. Analiza kształcenia logistycznego w Polsce – 1 osoba
8. Analiza funkcjonowania systemu logistycznego w wybranym przedsiębiorstwie – 1 osoba (może być kilka prac dla różnych zakładów)
9. Analiza procesów informacyjno-decyzyjnych w wybranej firmie transportowej, spedycyjnej lub logistycznej - 1 osoba (może być kilka prac dla różnych firm) 
10. Analiza przewozu towarów na terenie wybranego miasta – 1 osoba  (może być kilka prac)
11. Analiza funkcjonowania transportu zbiorowego w wybranym mieście lub powiecie - 1-2 osoby (może być kilka prac)
12. Obsługa logistyczna handlu elektronicznego – 1 osoba
13. Rozwój systemu kodów kreskowych GS1 - 1 osoba
 
Studia niestacjonarne I stopnia
1. Koncepcja systemu informatycznego wspierającego dyspozytora w firmie transportowej – 1 osoba (może być kilka prac)
2. Analiza pracy kas biletowych na wybranej stacji – 1 osoba
3. Analiza procesu kierowania pracą wybranego obiektu transportowego – 1 osoba
4. Analiza strumienia zgłoszeń pociągów na wybrane stacje kolejowe – 1 osoba
5. Analiza czasu pracy kierowców i wykorzystania pojazdów w wybranym przedsiębiorstwie – 1 osoba (może być kilka prac)
6. Analiza obsługi transportowej wybranego miasta, osiedla, gminy lub powiatu w zakresie przewozów pasażerskich - 1-2 osoby (może być kilka prac)
7. Analiza funkcjonowania magazynu w wybranym przedsiębiorstwie – 1 osoba (może być kilka prac dla różnych zakładów)
8. Analiza systemu logistycznego w wybranym przedsiębiorstwie – 1 osoba (może być kilka prac dla różnych zakładów)
9. Analiza procesów technologicznych w wybranej firmie transportowej, spedycyjnej lub logistycznej - 1 osoba (może być kilka prac dla różnych firm) 
10. Analiza przyczyn zakłóceń ruchowych w wybranym obiekcie kolejowym i ich wpływu na prowadzenie ruchu – 1 osoba
11. Analiza potoków pasażerskich obciążających dworzec Kraków Główny Osobowy – 1 osoba
12. Analiza powiązań informacyjnych wybranej bocznicy kolejowej z PKP – 1 osoba
 
promotor
    Temat
Dr inż. Waldemar Parkitny   Studia I i II stopnia stacjonarne i studia I stopnia niestacjonarne
1. Obsługa logistyczna tras koncertowych „Lata z radiem”
2. Logistyka organizacji koncertów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3. Koleje linowe w Polsce
4. Standardy obsługi klientów instytucjonalnych przedsiębiorstwa transportowego Polskie Linie Lotnicze LOT
5. Koncepcja organizacji pracy firmy logistycznej zajmującej się dostawą żywności z restauracji orientalnych działającej na terenie wybranego miasta lub rejonu (możliwe kilka tematów)
6. Koncepcja organizacji pracy firmy logistycznej zajmującej się dostawą pizzy działającej na terenie wybranego miasta lub rejonu (możliwe kilka tematów)
7. Analiza strategii marketingowej wybranej firmy transportowej lub spedycyjnej (możliwe kilka tematów)
8. Analiza strategii marketingowej firmy PKP Przewozy Regionalne w zakresie przewozów pasażerskich
9. Analiza strategii reklamowych firm spedycyjnych
10. Analiza strategii reklamowych firm transportu drogowego zajmujących się przewozami pasażerskimi
11. Analiza strategii reklamowych firm transportu drogowego zajmujących się przewozami towarów
12. Strategie marketingowe przewoźników morskich
13. Strategie marketingowe tanich przewoźników lotniczych
14. Strategie marketingowe morskich przewoźników promowych
15. Czynniki wpływające na jakość w kolejowych przewozach pasażerskich
16. Analiza jakości kolejowych przewozów towarowych
17. Analiza strategii marketingowej wybranej firmy dystrybucyjnej
18. Przewodnik po firmach kolejowych działających w Polsce
19. Funkcjonowanie przewoźników lotniczych w wybranym kraju (możliwość opracowania tematu przez kilka osób)
20. Rynek przewozów taksówkowych na przykładzie wybranego miasta (możliwość opracowania tematu przez kilka osób)
21. Logistyka działań związanych z przygotowaniem pielgrzymki papieskiej w Polsce
22. Funkcjonowanie przewoźników kolejowych w wybranym kraju (możliwość opracowania tematu przez kilka osób)
23. Jakość kolejowych przewozów towarowych
24. Czynniki wpływające na jakość w kolejowych przewozach pasażerskich
25. Analiza zarządzania flotą pojazdów w wybranej firmie
26. Analiza procesów dystrybucyjnych wybranej firmy
27. Analiza gospodarki magazynowej i planowania dostaw w wybranej firmie
28. Możliwości i bariery funkcjonowania mikro i małych firm transportowych w wybranym województwie
29. Systemy dystrybucji biletów komunikacji pasażerskiej
30. Analiza działań logistycznych związanych z przygotowaniem (prowadzeniem) pielgrzymki pieszej na wybranym przykładzie
31. Analiza taboru kolejowego wykorzystywanego w Polsce
32. Nowe tendencje w projektowaniu tramwajów i trolejbusów
33. Nowe tendencje w projektowaniu autobusów
34. Nowe tendencje w projektowaniu taboru kolejowego
35. Nowe tendencje w projektowaniu taboru lotniczego
36. Nowe tendencje w projektowaniu i rewitalizacji dworców i przystanków kolejowych
37. Transportowe portale społecznościowe
 
promotor
    Temat
Dr inż. Dariusz Grzesica   Studia stacjonarne I i II stopnia
  Przykładowe tematy z zakresu spedycji:
1. Organizacja transportu ładunków niebezpiecznych w danym przedsiębiorstwie
2. Organizacja transportu przesyłek kurierskich na wybranym obszarze
3. Uwarunkowania prawne transportu ładunków w danym przedsiębiorstwie
  Przykładowe tematy z zakresu kosztów transportu:
1. Analiza kosztów transportu w danym przedsiębiorstwie
2. Budżetowanie kosztów w danym przedsiębiorstwie
3. Analiza koszty procesów logistycznych w danym przedsiębiorstwie
  Przykładowe tematy z zakresu konkurencyjności
1. Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa transportowego/logistycznego
2. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na tle sektora TSL
3. Analiza przedsiębiorstwa transportowego/logistycznego względem kryteriów konkurencyjności
  Przykładowe tematy z zakresu logistyki zaopatrzenia
1. Analiza logistyki zaopatrzenia w danym przedsiębiorstwie
2. Analiza dostawców jako element logistyki zaopatrzenia
3. Optymalizacja wielkości zamówienia na przykładzie danego przedsiębiorstwa
  Przykładowe tematy z zakresu logistyki produkcji
1. Optymalizacja czasu przepływu materiału w danym przedsiębiorstwie
2. Analiza funkcjonowania magazynu w danym przedsiębiorstwie
3. Analiza przepływów materiałowych w danym przedsiębiorstwie
  Przykładowe tematy z zakresu logistyki dystrybucji
1. Wyznaczanie lokalizacji węzłów w sieci dostaw na przykładzie danego przedsiębiorstwa
2. Analiza procesów dystrybucyjnych w danym przedsiębiorstwie
3. Optymalizacja dystrybucji danym przedsiębiorstwie
  promotor     Temat
Dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin   Studia stacjonarne I i II stopnia
1. Analiza i ocena jakości usług przewozowych w wybranym mieście na podstawie ocen skrajnych (2 tematy)
2. Identyfikacja i hierarchizacja czynników mających wpływ na wybór środków transportu w różnego rodzaju podróżach (kilka tematów)
3. Analiza systemów informacji pasażerskiej pod względem ich przydatności w planowaniu podróży miejskich
4. Analiza systemów informacji pasażerskiej pod względem ich przydatności w planowaniu podróży dalekobieżnych
5. Analiza wielkości popytu na podróże transportem publicznym w dojazdach do/z Krakowa
6. Analiza jakości usług transportu publicznego na trasie Kraków – Bochnia
7. Koncepcja wskaźnika zrównoważonej mobilności w miastach
 
promotor
    Temat
Dr inż. Daniel Kubek   Studia stacjonarne I i II stopnia
 
Tematyka z zakresu transportowo - logistycznego:
1. Analiza i ocena rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej w wybranych miastach.
2. Badanie i analiza wybranych czynności w procesach dystrybucji towarów w miastach.
3. Wielokryterialna analiza potencjalnych lokalizacji centrów logistycznych w wybranych miastach.
4. Analiza procesów logistycznych w magazynie w wybranym przedsiębiorstwie.
5. Analiza procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych (np. AnyLogic, Matlab).
6. Analiza wpływu czynników niepewnych w procesie planowania tras dostaw.
7. Analiza wpływu czynników niepewnych w procesie planowania wielkości zapasów w magazynie.
8. Zastosowanie optymalizacji struktury sieci transportowo-logistycznej dla wybranego przypadku.
9. Analiza wpływu doboru metod wielokryterialnych na jakość rozwiązania w problemach marszrutyzacji (lub innych problemach decyzyjnych).
10. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, algorytmy ewolucyjne, itp.) w wybranych procesach transportowo - logistycznych.
11. Symulacja i analiza wdrożenia referencyjnego modelu łańcucha dostaw SCOR dla wybranego przedsiębiorstwa.
12. Symulacja i analiza wdrożenia referencyjnego modelu łańcucha dostaw SCOR dla wybranego procesu logistycznego przedsiębiorstwa.
 
Tematyka z zakresu modelowania mikroskopowego ruchu drogowego / ruchu pieszego:
1. Analiza funkcjonowania sygnalizacji świetlnej wybranego skrzyżowania wykorzystując symulacje mikroskopowe ruchu drogowego.
2. Analiza wpływu parametrów modeli mikrosymulacyjnych na wyniki symulacji dla wybranych sieci drogowej.
3. Badanie i analiza wpływu zachowań kierowców na parametry ruchu drogowego.
4. Symulacja i analiza zastosowania wybranych narzędzi ITS w wybranym systemie transportowym.
5. Analiza wybranych węzłów komunikacyjnych przy zastosowaniu metod symulacyjnych ruchu pieszego.
6. Analiza wybranych rozwiązań infrastrukturalnych transportu w aspekcie ochrony środowiska.
 
Tematyka z zakresu symulacji jazdy samochodem wraz z metodami eyetracking'u:
1. Analiza obszarów skupienia podczas rzeczywistych przejazdów w wykorzystaniem metod Eyetracking'u - analiza infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa.
2. Analiza parametrów poruszania się pojazdu w różnych scenariuszach ruchowych na wybranej próbie badawczej.
3. Analiza porównawcza badań symulacyjnych z badaniami w rzeczywistych warunkach ruchowych na podstawie wybranych parametrów. (Przestrzeganie prawa).
4. Analiza czasów reakcji podczas prowadzenia pojazdów i równoległego używania różnych urządzeń mobilnych w trakcie prowadzenia pojazdu.
5. Analiza obszarów fiksacji podczas prowadzenia pojazdów podczas używania różnych urządzeń mobilnych w trakcie prowadzenia pojazdu.
6. Analiza charakterystyki nowych, planowanych obiektów drogowych (przebudowa, modernizacja) pod kątem bezpieczeństwa drogowego (porównanie ze stanem istniejącym).