Przedmioty


 

Studia stacjonarne I stopnia

nazwa przedmiotu

specjalność

semestr

W Ć L P S

prowadzący zajęcia

Teoria podejmowania decyzji

T

1

W

dr inż. Anton Pashkevich

Podstawy ekonomii i marketingu (E)


T


1


W Ć
W Ć

dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin
dr inż. Waldemar Parkitny

Geometria wykreślna (E)

B

1

W L

dr hab. inż. Lidia Żakowska

Descriptive Geometry (E)

B

1

L

dr hab. inż. Lidia Żakowska

Grafika inżynierska i systemy multimedialne

T

1

W Ć

dr hab. inż. Lidia Żakowska

Informatyka stosowanaT2W
L
L

dr inż. Krzysztof Florek
dr inż. Anton Pashkevich
mgr inż. Maciej Piwowarczyk

Metrologia


T


2


W L
L

dr inż. Anton Pashkevich
dr inż. Krzysztof Florek

Metody probabilistyczne (E)

T

2

W Ć

dr inż. Zofia Bryniarska

Badania operacyjne 

T

3

W

dr inż. Waldemar Parkitny

Badania operacyjne (E)T4W L
L
L

dr inż. Waldemar Parkitny
mgr inż. Paweł Więcek
dr inż. Dariusz Grzesica

Organizacja i zarządzanie


T


4


W Ć
Ć

dr inż. Zofia Bryniarska
dr inż. Waldemar Parkitny

Inżynieria ruchu (E)


T


4


W Ć
L

dr inż. Andrzej Chyba
mgr inż. Sabina Puławska

Podstawy telekomunikacji i elektronikiT5W
Ć
L

dr inż. Krzysztof Florek
mgr inż. Grzegorz Hełdak
mgr inż. Maciej Piwowarczyk

Ekonomika transportu


T


5


W
Ć

dr hab.  inż. Wiesław Starowicz, prof. PK
mgr inż. Sabina Puławska

Podstawy automatyki


T


5


W Ć
L

dr inż. Dariusz Grzesica
dr inż. Krzysztof Florek

Sterowanie ruchem (E)T5W L
L
L

dr inż. Krzysztof Florek
dr inż. Anton Pashkevich
mgr inż. Maciej Piwowarczyk

Procesy technologiczne w transporcie


T


6


W P
P

dr inż. Andrzej Chyba
dr inż. Zofia Bryniarska

Ekonomika transportu (E)


T


6


W
P

dr hab.  inż. Wiesław Starowicz, prof. PK
mgr inż. Sabina Puławska

Systemy logistyczne
T
6
W
W L
L
L

dr inż. Andrzej Chyba
dr inż. Dariusz Grzesica
mgr inż. Daniel Kubek
mgr inż. Paweł Więcek

*Organizacja przewozów lądowych i lotniczychT6W
W
W Ć

dr hab.  inż. Wiesław Starowicz, prof. PK
dr inż. Zofia Bryniarska
dr inż. Andrzej Chyba

*Nowoczesne rozwiązania w systemach transportowych i logistycznych

T


6


W
Ć

dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin
dr inż. Dariusz Grzesica

*Inteligentne systemy doradcze i ekspertowe
(DSS, ES)

T


6


W
Ć

dr inż. Dariusz Grzesica
mgr inż. Grzegorz Hełdak

Zintegrowane systemy transportowe

T

7

W
W
W
P
P

dr hab.  inż. Wiesław Starowicz, prof. PK
dr hab. inż. Lidia Żakowska
dr inż. Andrzej Chyba
dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin
mgr inż. Daniel Kubek

Ochrona środowiska w transporcieT7W
L
L

dr hab. inż. Lidia Żakowska
dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin
mgr inż. Sabina Puławska

Seminarium dyplomowe


T


7


S
S

dr hab.  inż. Wiesław Starowicz, prof. PK
dr hab. inż. Lidia Żakowska

*Inteligentne zintegrowane systemy
transportowe (E)

T


7


W
Ć

dr inż. Krzysztof Florek
mgr inż. Maciej Piwowarczyk

*Zintegrowane inteligentne systemy
logistyczne

T


7


W
Ć

dr inż. Krzysztof Florek
mgr inż. Maciej Piwowarczyk

*Logistyka w przedsiębiorstwie (E)

T

7

W Ć

dr inż. Andrzej Chyba

*Efektywność przedsięwzięć transportowych i logistycznych

T

7

W Ć

dr inż. Waldemar Parkitny

 

Studia stacjonarne II stopnia

nazwa przedmiotu

specjalność

semestr

W Ć L P S

prowadzący zajęcia

Metody matematyczne w transporcie


STL, TM


1


W
Ć

dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin
mgr inż. Grzegorz Hełdak

Modelowanie procesów transportowych (E)

STL, TM

1

W Ć

dr inż. Zofia Bryniarska

Zintegrowane systemy logistyczneSTL, TM1W
Ć
Ć

dr inż. Anton Pashkevich
dr inż. Dariusz Grzesica
mgr inż. Maciej Piwowarczyk

**Sztuczna Inteligencja w transporcie i logistyce


STL


1


W
Ć

dr inż. Anton Pashkevich
mgr inż. Grzegorz Hełdak

Systemy teleinformatyczne w transporcie

STL, TM


2


W
L P

dr inż. Krzysztof Florek
mgr inż. Grzegorz Hełdak

Zarządzania i sterowanie w systemach transportowych

STL, TM


2


W
Ć P

dr inż. Krzysztof Florek
mgr inż. Grzegorz Hełdak

Inteligentne systemy transportowe (E)


STL


2


W
L

dr inż. Krzysztof Florek
mgr inż. Daniel Kubek

Inteligentne systemy logistyczne (E)


STL


2


W
L

dr inż. Anton Pashkevich
mgr inż. Paweł Więcek

Logistyka miejska 


STL


2


W
L

dr inż. Andrzej Chyba
mgr inż. Paweł Więcek

Zarządzanie w transporcie drogowym, kolejowym
i lotniczym

STL


2


W L
L

dr hab.  inż. Wiesław Starowicz, prof. PK
dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin

Zarządzanie transportem miejskim (E)

TM

2

W P

dr hab.  inż. Wiesław Starowicz, prof. PK

*APTS: Zaawansowane Systemy Komunikacji Zbiorowej

STL


2


W
Ć P

dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin
mgr inż. Paweł Więcek

**Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym

TM


2


W
Ć

dr hab.  inż. Wiesław Starowicz, prof. PK
dr inż. Zofia Bryniarska

Logistyka miejska 


TM


3


W
Ć

dr inż. Andrzej Chyba
mgr inż. Sabina Puławska

**Integracja transportu miejskiego


TM


3


W
P

dr hab.  inż. Wiesław Starowicz, prof. PK
mgr inż. Sabina Puławska

Telematyka w transporcie i logistyce


STL


3


W
L

dr inż. Krzysztof Florek
mgr inż. Grzegorz Hełdak

Ochrona środowiska w transporcie i logistyce (E)

STL


3


W
L

dr hab. inż. Lidia Żakowska
mgr inż. Daniel Kubek

*Inteligencja komputerowa


STL


3


W
P

dr inż. Krzysztof Florek
mgr inż. Daniel Kubek

Seminarium dyplomowe

STL

3

S

dr hab.  inż. Wiesław Starowicz, prof. PK

 

Studia niestacjonarne I stopnia

nazwa przedmiotu

specjalność

semestr

W Ć L P S

prowadzący zajęcia

Teoria podejmowania decyzji

T

2

W

dr inż. Anton Pashkevich

Informatyka stosowana (E)

T

2

W K

dr inż. Krzysztof Florek

Metody probabilistyczne

T

2

W Ć

dr inż. Zofia Bryniarska

Badania operacyjne (E)

T

3

W L

dr inż. Dariusz Grzesica

Podstawy ekonomii i marketingu (E)

T

4

W Ć

dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin

Organizacja i zarządzanie


T


4


W
Ć

dr inż. Zofia Bryniarska
dr inż. Waldemar Parkitny

Inżynieria ruchu

T

5

W Ć L

dr inż. Andrzej Chyba

Podstawy telekomunikacji i elektroniki (E)


T


6


W
Ć L

dr inż. Krzysztof Florek
mgr inż. Grzegorz Hełdak

Podstawy automatyki


T


6


W
L

dr inż. Dariusz Grzesica
dr inż. Krzysztof Florek

Systemy logistyczne (E)T7W
W
L

dr inż. Andrzej Chyba
dr inż. Dariusz Grzesica
mgr inż. Paweł Więcek

Ekonomika transportu (E)


T


7


W
Ć P

dr inż. Zofia Bryniarska
mgr inż. Sabina Puławska

Procesy technologiczne w transporcie


T


7


W
P

dr inż. Andrzej Chyba
dr inż. Zofia Bryniarska

Sterowanie ruchem


T


8


W
L

dr inż. Krzysztof Florek
dr inż. Anton Pashkevich

Zintegrowane systemy transportowe


T


8


W
P

dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin
mgr inż. Grzegorz Hełdak

Ochrona środowiska w transporcie


T


8


W
L

dr hab. inż. Lidia Żakowska
mgr inż. Sabina Puławska

Sterowanie ruchem

T

9

W

dr inż. Krzysztof Florek

Seminarium dyplomowe

T

9

S

dr hab.  inż. Wiesław Starowicz, prof. PK

**Funkcjonowanie i rozwój transportu w Polsce
oraz UE (E)


T9W Ć
W
Ć

dr hab.  inż. Wiesław Starowicz, prof. PK
dr inż. Anton Pashkevich
mgr inż. Sabina Puławska