Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

 

  typ studiów   Stacjonarne I stopnia
zagadnienia Pobierz
jednostka dyplomująca Zakład Transportu L-32

 

  typ studiów   Stacjonarne II stopnia
zagadnienia Pobierz
jednostka dyplomująca Zakład Transportu L-32

 

  typ studiów   Niestacjonarne I stopnia
zagadnienia Pobierz
jednostka dyplomująca Zakład Transportu L-32