Artykuły

Seminarium dydaktyczne Zakładu Transportu w Osieczanach w dniach 1–2 lutego 2017r.

Omawiano i przedyskutowano również treści przedmiotów prowadzonych przez Zakład Transportu na kierunku Transport dla studiów stacjonarnych II stopnia specjalności: Inteligentne Zintegrowane Systemy Transportowe i Logistyczne oraz dla planowanej specjalności (wdrożenie w r. ak. 2017/2018) Spedycja. W czasie seminarium przedyskutowano również zagadnienia związane z dyplomowaniem na I stopniu studiów.

Rezultatem seminarium było wypracowanie i zapisanie propozycji zmian dotyczących m. in. nazw, treści, rodzaju zajęć, wymiaru godzinowego i sekwencji semestralnej dla niektórych przedmiotów. Celem tych zmian jest takie ułożenie sekwencji i treści przedmiotów, aby uzyskać jak największą spójność programu studiów stacjonarnych zarówno na I jak i II stopniu, odpowiednią sekwencję przedmiotów i treści merytorycznych w nich zawartych.

Przedyskutowanie zagadnień związanych z dyplomowaniem na I stopniu miało na celu wypracowanie dobrej organizacji w zakresie całego procesu dyplomowania inżynierów: opracowywanie i zatwierdzanie tematów prac i ich zakresu przez promotorów, wydawanie tematów, przebieg realizacji dyplomów i praca z dyplomantami, współpraca prowadzących seminarium i promotorów, proces recenzji prac, zasady uzgadniania ocen przez promotorów i recenzentów. 

Obrady seminarium prowadzi prof. Lidia Żakowska

Obrady seminarium prowadzi prof. Lidia Żakowska

 

Na sali obrad

Na sali obrad

 

Obrady Seminarium

Obrady Seminarium

 

Uczestnicy seminarium - pracownicy Zakładu Transportu

Uczestnicy seminarium - pracownicy Zakładu Transportu