Adres konferencji

+ Instytut Zarządzania
w Budownictwie i Transporcie,
Politechnika Krakowska,
ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków
(z dopiskiem IPB2017)

+48 12 6282029

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tematyka i cel konferencji

CEL KONFERENCJI

Nadrzędnym celem Konferencji jest kontynuacja corocznych spotkań z cyklu „Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych”, podczas których istnieje możliwość uzyskania wiadomości i materiałów pozwalających na rozwój dorobku naukowego i dydaktycznego uczestników, a także wymiana poglądów, doświadczeń i efektów praktycznych, łączących się z tematyką przygotowania, projektowania, zarządzania i realizacji przedsięwzięć budowlanych oraz eksploatacji obiektów budowlanych.

TEMATYKA KONFERENCJI

 • Przygotowanie procesu inwestycyjnegow budownictwie,
 • Koncepcje i metody zarządzania przedsięwzięciem budowlanym,
 • Wykorzystanie technologii BIM w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi
 • Modelowanie przedsięwzięć budowlanych i cyklu życia obiektu budowlanego
 • Metody analizy kosztów i harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych
 • Zarządzanie kosztami w cyklu życia obiektu budowlanego 
 • Technologia i organizacja robót budowlanych
 • Automatyka i robotyka w budownictwie
 • Nowoczesne materiały i technologie w budownictwie
 • Systemowe modelowanie przedsięwzięć budowlanych
 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budownictwie
 • Kontrola realizacji przedsięwzięć i robót budowlanych
 • Zarządzanie eksploatacją obiektów budowlanych
 • Remonty, modernizacja, rekonstrukcja, naprawy obiektów budowlanych
 • Technologie remontów obiektów budowlanych
 • Ekologia w inżynierii przedsięwzięć budowlanych