Komunikaty

  • Drukuj

 

 

KOMUNIKAT NR 3

 

Konferencja Naukowo-Techniczna

Inżynieria
przedsięwzięć budowlanych

 

KRAKÓW – NIEPOŁOMICE

8 – 10 czerwca 2017

organizator Konferencji:

Instytut Zarządzania w Budownictwie
i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska

 patronat:

Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

oraz

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

8.06. (czwartek)

9.00 – 12.00 Rejestracja uczestników konferencji (hol hotelu)

12.00 – 13.00 Obiad

13.30 – 14.30 Otwarcie Konferencji

 

15.00 – 16.15 Sesja I: Planowanie przedsięwzięć budowlanych (Przewodniczący: dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr; prof. dr hab. Stanisław Belniak; Sekretarz: mgr inż. Bartłomiej Sroka)

 

1.   Marcinkowski, R.: Modelowanie ograniczeń w metodzie pracy potokowej*

2.   Kasprowicz T.: Quantitative estimation of the impact of random confounding factors for the duration and cost of construction works

3.   Jaśkowski, P., Tomczak, M.: Problem minimalizacji przestojów w pracy brygad generalnego wykonawcy w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych

4.   Biruk, S., Rzepecki, Ł.: Wpływ zjawiska uczenia i zapominania na czas realizacji powtarzalnych procesów budowlanych realizowanych w warunkach losowych

5.   Deszcz, J.: Planowanie  jakości w realizacji przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem  „risk based thinking”

6.   Malara, J.: Założenia budowy modelu wydajności pracy robotników budowlanych

7.   Rogalska, M., Hejducki, Z.: Application of the time couplings method in engineering of construction project

8.   Rosłon, J.: Multi-mode resource-constrained project scheduling problem in construction: the state-of-the-art and research challenges *

9.   Anysz, H., Ibadov, N.: Neuro-fuzzy predictions of construction sites completion dates  *

10.   Krawczyńska-Piechna, A.:Modelowanie norm pracochłonności w planowaniu monolitycznych robót betonowych*

11.   Dytczak M., Ginda G.: Production engineering tools for civil engineering practice - the QFD case

12.   Dytczak M., Ginda G.: Production engineering tools  for civil engineering practice - the FMEA case

13.   KNAUF – sponsor *

 

16.30 – 17.45 Sesja II: Technologia robót budowlanych i materiały budowlane (Przewodniczący: dr hab. Mieczysław Połoński, prof. SGGW; dr hab. inż. Magdalena Rogalska; Sekretarz: mgr inż. Grzegorz Śladowski)

 

1.   Pawluk, K., Lendo-Siwicka, M., Wrzesiński, G.: Technologie wykonania przepuszczalnych barier reaktywnych

2.  Gołaszewski J., Cygan G.: The concept of the composition of self-compacting concrete with low hardening heat*

3.   Więckowski, A.: Prototypowy manipulator ja-wa do automatycznego betonowania ścian

4.   Więckowski, A.: Modelling supply and laying of concrete mix

5.   Milwicz, R., Pasławski, J.: Multiphase construction in single family housing. Case study *

6.   Popławski, J., Lelusz, M.: Utility assessment of biomass fly-ash for production of concrete products *

7.   Jura, J., Ulewicz, M.: Wpływ bio-popiołów na  wybrane właściwości zapraw cementowych*

8.   Nowogońska, B.: Prediction of changes in the performance characteristics of a building

9.   Rogala, W.: Warunki techniczne w odniesieniu do termomodernizacji obiektów zabytkowych

10.   Pietrzak K., Tokarski Z., Sobotka A.:  Reconstruction of a motorway in urban development on the example of Maastricht-concept and construction

11.   Śpiewak, A., Ulewicz, M.: Analysis of the impact of corrosion on loss of load rating capacity and time between failures of a bridge in the town of Wisła

12.   Szafranko, E.: Making a choice among material and technological solutions supported by multi-criteria analysis methods, and their evaluation using graphic profiles

13.    Fakro – sponsor *

 

19.00 Uroczysta kolacja

 

9.06. (piątek)

8.00 – 9.00 Śniadanie

9.30 – 10.45 Sesja III: Zarządzanie w budownictwie (Przewodniczący: (Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki – PWr; dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK;  Sekretarz: mgr inż. Katarzyna Biadała)

 

 

1. Połoński, M., Kowalski, J.: Identification of hazards caused by specific construction works on railway objects in Poland* .   

2.  Hoła, B., Szóstak, M.: A mathematical model of accident event development in the construction industry *

3.   Araszkiewicz, K., Tryfon–Bojarska, A., Szerner, A.: Modern information management throughout a construction project life cycle — selected issues concerning digitization in construction and a case study*

4.   Konior, J.: Maintenance of apartment houses’ and their measurable deterioration

5.   Biadała, K.: Selection of a cooperation model in investments implemented in the system of public-private partnership in  Poland *

6.   Krzemiński, M.: Optimization of construction schedules with the assumed multi-tasking of working brigades 

7.   Malara, J., Plebankiewicz, E.: The algorithm for the evaluation of construction workers’ labour productivity

8.   Kaczorek, K.: Selected methods of identification and risk factors qualitative assessment - the overview *

9.   Hoła, B., Nowobilski T., Rudy J., Borowa-Błazik E.: Dangerous events related to the use of scaffolding

10.   Belniak, S., Wieczorek, D.: Property valuation using hedonic price method – procedure and its application

11.   Leśniak, A., Piskorz, G.: Potential reasons for works delays resulting from the provisions of the agreement

12.   Korona, L., Barski J.:  Analysis of type of construction projects in tender formula "design and build"

 

11.00 – 12.15 Sesja IV: Budownictwo zrównoważone (Przewodniczący:  dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka, prof. UTP; dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof.. PW- Sekretarz: mgr inż. Jarosław Malara)

 

1.   Orłowski, Z., Radziejowska, A.: Charakterystyka kategorii „Dostępność” - podstawowego elementu aspektu społecznego (socjalnego) budownictwa zrównoważonego

2.   Harasymiuk, J.: Specyfika metodyki przeprowadzania oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 inwestycji budowlanej w świetle badań własnych

3.   Korytárová, J., Hanák, T., Lukele, P. E.: Economic efficiency of brownfield regeneration: study of South Moravian projects*

4.   Gicala, M., Sobotka, A.: Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynków
z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju*

5.   Bucoń, R., Tomczak, M.: Analysis of green solutions for new residential projects*

6.   Sobotka, A., Sagan, J.: Environmental life cycle assessment of selected concrete recycling processes*

7.   Wałach, D., Sagan, J., Jaskowska-Lemańska, J.: Environmental assessment in integrated life-cycle design of buildings

8.   Orłowski, Z., Radziejowska, A.: Model for assessing „Accessibility” - the basic category in the evaluation of social performance of buildings according to Standards PN-EN 16309+A1:2014-12

9.  Kozik, R., Karasińska-Jaśkowiec, I.: Stosowanie wymagań środowiskowych w opisie przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych na roboty budowlane dotyczących infrastruktury wodno-ściekowej

10.  Kozik, R., Karasińska- Jaśkowiec, I.: Green public procurement for water infrastructure in the context of sustainable development and  respect  of water

11.  H+H beton komórkowy – sponsor*

 

12.30– 13.45 Sesja V: Zarządzanie w budownictwie (Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz –WAT; dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK; Sekretarz: mgr inż. Damian Wieczorek)

 

1.   Książek, M., Nowak, P.: Aspekty zarządzania różnorodnością w budownictwie

2.   Bizon-Górecka, J., Górecki, J.: Zadania menedżera ryzyka w przedsiębiorstwie budowlanym

3.   Rybka, I., Bondar-Nowakowska, E.: Ryzyko zmian regulacji prawnych w budowlanym procesie inwestycyjnym

4.   Radziszewska-Zielina, E., Szewczyk, B.: Analiza wrażliwości modelu sterowania relacjami partnerskimi na zmiany funkcji przynależności zmiennych*

5.   Plebankiewicz, E., Mitera, E.: Marnotrawstwo w produkcji a na budowie

6.   Drozd, W., Kowalik, M.: Drzewa decyzyjne w analizie wypadkowości w budownictwie

7.   Górecki, J., Bizon-Górecka, J., Michałkiewicz, K.: Realizacja projektów inwestycyjno-budowlanych z wykorzystaniem Big Data*

8.   Nowotarski, P., Pasławski, J.: Wykorzystanie systemów typu RTLS w celu eliminacji marnotrawstwa w procesie budowlanym w aspekcie formalno-prawnym

9.   Nicał, A.: Outlook for the implementation of selected Ambient Assisted Living concepts for panel building

10. Kośmieja, M., Pasławski, J.: Evaluation of financial effectiveness of investment projects. flexible approach *

11.  Skorupka, D., Duchaczek, A., Waniewska, A.: Optimization of the choice of  UAV intended to control the implementation of construction projects and works using the AHP method*

12.  Skorupka, D., Walczyński M., Siczek R., Kowacka M.:  Application of unmanned aerial vehicles for revising dispersion of time of key undertakings *

 

13.45 – 14.45 Obiad

15.00 – 16.30 Zebranie Sekcji IPB KILIW PAN (prof. dr hab. inż. Anna Sobotka – AGH)

17.00 Wyprawa do Puszczy Niepołomickiej

19.30 Kolacja u żubrów

10.06. (sobota)

8.00 – 9.00 Śniadanie

9.15 – 10.30 Sesja VI: BIM i inżynieria kosztów (Przewodniczący: dr hab. inż. Agnieszka Leśniak; dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. PŚl; Sekretarz: mgr inż. Bartłomiej Szewczyk)

 

1.   Zima, K.: Technologia BIM w pracy inspektora nadzoru inwestorskiego

2.   Juszczyk, M.: Studies on the ANN implementation in the macro BIM cost analyzes

3.   Gołaszewska, M., Salamak, W.: Challenges in takeoffs and cost estimating in the BIM technology, based on the example of a road bridge model*

4.   Radziszewska-Zielina, E., Sroka, B.: Liniowy model optymalizacji czasowo-kosztowej planowania realizacji inwestycji wieloobiektowej*

5.   Grzyl, B., Miszewska-Urbańska, E., Apollo, M., Kristowski, A.: Zarządzanie eksploatacją obiektu w ujęciu kosztów cyklu życia*

6.   Przywara, D., Rak, A.: Aanalysis of time-cost of monitoring schedule by Earned Value Method*

7.   Drozd, W.: Identification and profiling the pattern of construction accidents with the affinity analysis

8.   Jerzak, K., Dziadosz, A.: Competitiveness of a building company within the organisational  life cycle

9.   Plebankiewicz, E., Zima, K., Wieczorek, D.: Quantification of addition for risk in life cycle cost of building object *

 

10. 45 – 11.15 Podsumowanie Konferencji

11.30 – 13.30 Zwiedzanie Zamku w Niepołomicach

13.30 – 14.30 Obiad

 * - referaty wyznaczone do wygłoszenia (w języku polskim)

 WAŻNE

  • Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia na Konferencję 
    (w odpowiedzi zwrotnej)
  • Uczestników Konferencji zainteresowanych transportem z Krakowa do Niepołomic 
    (oraz z Niepołomic do Krakowa) prosimy również o niezwłoczną informację 

 

Komunikat nr 1 (wersja do druku)

Komunikat nr 2 (wersja do druku)

Komunikat nr 3  (wersja do druku)