Adres konferencji

+ Instytut Zarządzania
w Budownictwie i Transporcie,
Politechnika Krakowska,
ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków
(z dopiskiem IPB2017)

+48 12 6282029

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dla autorów

Miło nam zakomunikować, że zgłoszone przez Państwa referaty zostały wstępnie zakwalifikowane przez
Komitet Naukowy Konferencji IPB 2017.

W związku z możliwością wskazania preferowanego wydawnictwa prosimy o zastosowanie się do wytycznych edytorskich zamieszczonych poniżej:

Dla Czasopisma Technicznego tutaj.

Dla Przeglądu Naukowego Inżynieria i Kształtowanie Środowiska tutaj. (wydawca Przeglądu Naukowego prosi o przygotowanie artykułu bez formatowania bibliografii).

Dla Acta Scientiarum Polonorum - Architectura (Budownictwo) tutaj.

Komitet Naukowy Konferencji ze wzglądu na bardzo duże zainteresowanie problematyką konferencji oraz ilością nadesłanych artykułów podjął decyzję o ograniczeniu maksymalnej objętości prac do 8 stron.

 

ZAKWALIFIKOWANE REFERATY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE:

  1. Czasopismo Techniczne (13 pkt. wg listy MNiSW z 2015) – wydawnictwo PK, 
  2. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (10 pkt wg listy MNiSW z 2015),
  3. Acta Architectura (11 pkt. wg listy MNiSW z 2015).

UWAGA: ostateczną decyzję o miejscu publikacji artykułu podejmie Komitet Naukowy

Szanowni Państwo,

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania artykułów na konferencję IPB2017

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie http://izwbit.pk.edu.pl/ipb2017/index.php/terminy ,
referaty należy przesłać do dnia 25.01.2017r na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Po wysłaniu, w ciągu 1~2 dni otrzymają Państwo potwierdzenie dotyczące przesłania referatu.

Uwaga:

Komitet Organizacyjny Konferencji IPB2017 otrzymał w dniu 11.02.2017r. od redakcji czasopism "Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska"  oraz "Acta Scientiarum Polonorum - Architectura
(Budownictwo)" 
następującą informację dotyczącą ostatecznej redakcji referatów przez autorów po otrzymaniu recenzji :

"Prosimy o poprawienie artykułów zgodnie z sugestiami recenzentów oraz uzupełnienie brakujących elementów (w miarę potrzeby). Redakcja zwraca uwagę, że bardzo ważną częścią przesłanych po poprawkach artykułów jest POPRAWNE SFORMATOWANIE POWOŁAŃ I BIBLIOGRAFII w stylu APA!. Formatowanie bibliografii nie było wymagane w pierwszej wersji nadsyłanych artykułów i teraz wymaga uzupełnienia. Wszystkie niezbędne informacje, przykłady formatowania i opis narzędzi, które można w tym celu zastosować znajdziecie Państwo na stronie http://iks_pn.sggw.pl/do_autorow.html#APA . Niekompletne, błędne lub niestarannie sformatowane  artykuły będą odsyłane do autorów do poprawy, co tylko wydłuży proces wydawniczy."

Uwaga 2:

Komitet Organizacyjny Konferencji IPB2017 otrzymał w dniu 10.03.2017r. od redakcji "Czasopisma Technicznego Politechniki Krakowskiej" następujące oświadczenie: 

„Uprzejmie informujemy, że artykuły przeznaczone do Czasopisma Technicznego będą ukazywały się w kilku kolejnych numerach czasopisma. Zgodnie z informacjami Wydawnictwa artykuły powinny być opublikowane do końca 2017 roku. Nie możemy jednak dać gwarancji, że będzie to dotyczyło wszystkich artykułów i ich część może znaleźć się dopiero w numerach przyszłorocznych. Każdy artykuł jest rozpatrywany przez Wydawnictwo indywidulanie. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Wydawnictwem.„

 

Dodatkowo przypominamy autorom przyjętych i zrecenzowanych pozytywnie artykułów o konieczności złożenia wymaganego oświadczenia "o udzieleniu praw autorskich..."

 

Wzory oświadczeń dostępne są na stronach Wydawnictw publikujących materiały konferencyjne odpowiednio:

 

  •     dla Czasopisma Technicznego Politechniki Krakowskiej  -  TUTAJ
  •     dla Przeglądu Naukowego Inżynieria i Kształtowanie Środowiska  -  TUTAJ
  •     dla Acta Scientiarum Polonorum - Architectura (Budownictwo)  -  TUTAJ