Edukacja L-3 

Zagadnienia specjalizacyjne i uzupełniajace dla specjalności TOB Więcej

Nauka L-3 

Co roku odbywa się cykliczna konferencja „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych”  Więcej

Projekty L-3 

Kurs intensywny (IP - Intensive Programme) programu Erasmus to krótki cykl zajęć dydaktycznych  Więcej


KOLEJNA - V edycja studiów podyplomowych 

Procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych

Planowany termin rozpoczęcia V edycji studiów:  28.10.2017r.

CEL STUDIÓW

Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem procedur FIDIC oraz zdobycie wiedzy z zakresu możliwości stosowania warunków kontraktowych FIDIC w projektach inwestycyjnych realizowanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podczas studiów słuchacze zapoznają się obszernie z tematyką zamówień na roboty budowlane, w tym również finansowanych ze środków unijnych. Warunki FIDIC analizowane będą w czasie studiów pod kątem zastosowań praktycznych i w warunkach polskiego prawa.
Do kogo adresowane są studia podyplomowe?
Adresaci studiów - studia są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku budownictwo lub pokrewnym, a także dla absolwentów innych kierunków studiów wyższych, którzy pracują w przedsiębiorstwach budowlanych, przedsiębiorstwach lub innych podmiotach prowadzących działalność inwestycyjną w budownictwie tj.:

 • Wykonawcy budowlani
 • Inwestorzy publiczni i prywatni udzielający zamówień na roboty budowlane
 • Zarządzający realizacją kontraktów budowlanych
 • Inni uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego

Co uzyska uczestnik studiów?

   Uczestnicy studiów nabędą wiedzę w zakresie ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych FIDIC, która umożliwi właściwą interpretacje zapisów umownych. Znajomość procedur FIDIC i dokumentów kontraktowych pozwoli uniknąć błędów i podejmować odpowiednie działania w trakcie realizacji budowy. Uczestnicy usystematyzują także wiedzę z zakresu kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa autorskiego w budownictwie. Poznają prawa, obowiązki i odpowiedzialność uczestników inwestycji wg FIDIC: Inżyniera, Zamawiającego i Wykonawcy

INFORMACJE OGÓLNIE O STUDIACH

Planowana liczba uczestników: 24 osoby (1 grupa wykładowa / 2 grupy laboratoryjne). 

Tryb studiów: niestacjonarny, zjazdy sobotnio – niedzielne.
Miejsce studiów: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, UL. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Organizator studiów: Instytut Zarządzania w Budownictwie.

Kadra: Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo – dydaktycznych Politechniki Krakowskiej oraz specjalistów spoza uczelni – m.in. prawników specjalizujących się w zamówieniach publicznych, obsługujących procesy inwestycyjne, specjalistów w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych, doświadczonych inżynierów budowlanych, pracowników Urzędu Nadzoru Budowlanego, Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa, zarządzających zespołami kontraktowymi w projektach prowadzonych wg FIDIC. Wszyscy pracownicy prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie praktyczne.

Planowany termin rozpoczęcia V edycji studiów:  28.10.2017r.

Opłata rekrutacyjna wynosi 40 PLN i jest bezzwrotna.

Opłata za studia wynosi 4500,00 PLN płatne jednorazowo lub w dwóch ratach (I rata 2500,00 zł, i II rata 2000,00zł płatnych z góry za I i II semestr).

Każdy semestr kończy się egzaminem.

Studia podyplomowe kończą się dodatkowo egzaminem końcowym odbywającym się na ostatnim zjeździe.

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej (pliki w formacie *.PDF).

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wynosi 15 PLN, opłata za duplikat wynosi 15 zł.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Długość studiów: 150 godzin

Planowany termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy 2017/2018

Planowany termin zakończenia studiów: semestr letni 2017/2018

Metodyka prowadzenia zajęć

Studia prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów komputerowych.
Program studiów podyplomowych realizowanych w ciągu 2 semestrów obejmuje:

 • 98 godzin wykładów,
 • 47 godzin ćwiczeń i laboratoriów komputerowych,
 • 5 godzin  egzaminów.

Tematyka:

 • Prawo budowlane.
 • Finansowanie inwestycji ze środków UE.
 • Kodeks Cywilny w procesie inwestycyjnym.
 • Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane.
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.
 • Przedmiarowanie i kosztorysowanie  robót budowlanych wg Ustawy PZP i wg FIDIC.
 • Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane.
 • Środki ochrony prawnej. Kontrola zamówień  publicznych.
 • Umowy o roboty budowlane. Prawo autorskie w budownictwie.
 • Wzory Warunków Kontraktowych FIDIC.
 • Procedura przetargowa wg FIDIC.
 • Umowy wg  FIDIC. Strony Kontraktu.
 • Inżynier jako uczestnik Kontraktu – procedura wyboru, umowa, prawa i obowiązki.
 • Przebieg Kontraktu wg „czerwonej” i „żółtej”  książki FIDIC.
 • Procedura rozliczeń wg FIDIC.
 • Roszczenia i spory w Warunkach Kontraktowych FIDIC.
 • FIDIC a polskie prawo.

Efekty kształcenia: tutaj

I ETAP:

REJESTRACJA KANDYDATÓW 
 Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia kandydata wypełniona w wersji elektronicznej - tutaj
 • kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 40 PLN (skan potwierdzenia wpłaty lub potwierdzenie przelewu w formacie PDF).

Dokumenty w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

II ETAP:


SKŁADANIE DOKUMENTÓW (dokumenty składane są w odpowiedzi na zwrotną informację przesyłaną drogą mailową):
 Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia kandydata - wypełniona, wydrukowana i podpisana przez kandydata,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (możliwe jest złożenie kserokopii i okazania oryginału do potwierdzenia za zgodność),
 • 2 fotografie (format jak do dowodu osobistego),
 • podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe -  umowa zostanie przesłana kandydatom mailem zwrotnym (2 egzemplarze) - WZÓR umowy do wypełnienia
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • dowód wniesienia opłaty za studia.

 

Termin i sposób złożenia dokumentów zostanie podany po zamknięciu etapu I.

 

III ETAP:

OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH I LISTY REZERWOWEJ 


Miejsce na listach zależeć będą od kolejności zgłoszeń w trakcie rejestracji.
Minimalna liczba słuchaczy 24 osoby, maksymalna liczba słuchaczy 28 osób.

IV ETAP:

ODBIÓR UMÓW PRZEZ SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 

OPŁATY

Wszelkie opłaty należy wnosić na konto: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,

Alior Bank Spóła Akcyjna ul. Kielecka 2, 31-526 Kraków

 z dopiskiem:

 w przypadku opłaty rekrutacyjnej: „Studia Podyplomowe ZPFIDIC V edycja, opłata rekrutacyjna",

 • w przypadku opłaty za studia: „Studia Podyplomowe ZPFIDIC, V edycja, opłata za studia",
 • w przypadku opłaty za studia wnoszonej w ratach: „Studia Podyplomowe ZPIFIDIC  V edycja, opłata za studia I rata" lub „Studia Podyplomowe ZPFIDIC V edycja, opłata za studia II rata".
 • w przypadku opłaty za świadectwo: „Studia Podyplomowe ZPFIDIC V edycja, opłata za świadectwo".
 • w przypadku wniesienia opłaty przez firmę należy dodatkowo podać NAZWISKO i IMIĘ osoby, za którą jest dokonywana wpłata oraz koniecznie skontaktować się z Biurem.

W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie semestru wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

KONTAKT

REKRUTACJA I ADMINISTRACJA:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
dr inż. Agnieszka Leśniak
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 12 628 23 93
fax.: +48 12 628 23 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój 203 budynek główny (WIL)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookiesSzczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności.

pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information